تحقیق سیستم حقوق آموزش و پرورش

تحقیق سیستم حقوق آموزش و پرورش

تحقیق سیستم حقوق آموزش و پرورش

دانـلـود تـحقیـق رشته حسابداری بـا عـنـوان، سیستم حقوق آموزش و پرورش

بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :

مقدمه:
هر فرد حسابدار یا کسی که در واحد حقوق و دستمزد کار می کند نیاز به داشتن دانش تخصصی در این زمینه خواهد بود این اطلاعات را می توان به صورت خلاصه شناخت سیستم های کنترلی حقوق و دستمزد، شناخت قوانین بیمه و مالیات و سایر موارد قانونین مثل اضافه کاری و ماموریت و تهیه اسناد و مدارک ثبت لیستهای حقوق و دستمزد نام برد در ضمن قوانین کشور، واحدهای اقتصادی را ملزم نموده اند تا اطلاعاتی از تعداد کار کنان و حقوق و دستمزد و مزایای مربوطه را همه ماهه به دستگاههای زیربط همچون وزارت دارایی برای وصول مالیات حقوق و سازمان تامین اجتماعی برای ارایه خدمات ارسال دارند که در نتیجه موارد فوق ایجاد یک سیستم منظم و دقیق را برای حقوق و دستمزد ضروری کرده است ...
دسته:

تحقیق سیستم حقوق آموزش و پرورش

خرید آنلاین