پاورپوینت بررسي اثر پروتئين جيره غذايي و شوري‌هاي متفاوت آب بر رشد و بازماندگي ميگوي وانامي

پاورپوینت بررسي اثر پروتئين جيره غذايي و شوري‌هاي متفاوت آب بر رشد و بازماندگي ميگوي وانامي

پاورپوینت بررسي اثر پروتئين جيره غذايي و شوري‌هاي متفاوت آب بر رشد و بازماندگي ميگوي وانامي

دانـلـود پاورپوینت بـا عـنـوان، بررسي اثر پروتئين جيره غذايي و شوري‌هاي متفاوت آب بر رشد و بازماندگي ميگوي وانامي

بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :

مقدمه:
ميگوي وانامي (Litopenaeus vannamei) يكي از مهمترين گونه هاي پرورشي ميگو مي‌باشد پراكنش جغرافيايي آن به صورت بومي در آبهاي اقيانوس آرام و سواحل مكزيك ، آمريكاي جنوبي و مركزي است ناحيه‌اي كه درجه حرارت آب اقيانوس در تمام طول سال بالاتر از 20 درجه سانتيگراد مي‌باشد (ويبان و سوييني ،1991).
نسبت به شوري‌هاي مختلف تحمل خوبي داشته و رشد بالايي نيز دارد. در مقابل بيماريهاي ويروسي مانند IHHN و ديگر پاتوژنها مقاومت بالايي دارد   (Addison et al., 2004) گرانترين بخش غذا پروتئين آن مي‌باشد كه سطوح بالاي پروتئين حيواني بر بازده اقتصادي توليد تاثير تعين كننده دارد (Kucharski and Da silva‚ 1999). براساس بررسيهاي انجام شده ميزان پروتئين مورد نياز براي ميگوي ژاپنيPenaeus japonicusحدود60-55 درصد(Fernandes and Achuthankutty ,1997) براي  ميگوي  Penaeus monodon حدود 35 درصد مي‌باشد (Millamema et al.‚1998) اما منابع مختلف بالاتر بودن سهم پروتئين گياهي در جيره‌ي ميگوي وانامي و به طور كلي پائين بودن ميزان پروتئين كل (حدود 38 – 20 درصد) را نقطه قوت توسعه تكثير و پرورش اين گونه مطرح نموده‌اند (Thomas et al., 2003)  ميگوي وانامي به مرور به دليل هزينه‌ي پائين غذايي و  سازگاري بالا جايگزين ساير گونه‌هاي پرورشي در جهان گرديد(ويبان و سوييني،1991).
در سال 2004 ميزان پرورش اين ميگو 221433 تن بوده است، در حالي كه در سال 2001، پرورش آن 145316 تن بوده است (FAO‚2005 ) از دلايل اصلي در ترجيح اينگونه به ساير گونه‌ها براي پرورش مي‌توان عوامل زير را بيان نمود:
1-در بيشتر بازارهاي ايالات متحده بر ديگر انواع ترجيح داده مي‌شد.
2-نسبت به ديگر گونه‌ها در مقابل برخي بيماريها مقاومتراست.
3-در شرايط پرورشي يكي از سريع‌ الرشدترين انواع ميگوهاست.
4-تغييرات احتمالي شرايط زيست محيطي را بهتر تحمل مي‌كند.
5- پروتئين كمتري در جيره نسبت به بسياري ازميگوهاي پرورشي نياز دارد
در اين پروژه به بررسي اهداف زير پرداخته شد.
الف)به دست آوردن سطح مطلوب پروتئين مورد نياز ميگوي وانامي در دوره رشد.
ب)بررسي اثر پروتئين بر شرايط اسمزي همولنف با توجه به شوري هاي مختلف.
ج)بررسي اثر شوري هاي مختلف آب و پروتئين هاي مختلف جيره بر بقاء و رشد اقتصادي ميگو.
مرورى بر مطالعات انجام شده
درسال1983 Hung‚  نشان داد كه ميزان رشد L.vannamei در شوري 20 در هزار بيشتر از ساير شوريها(5،40،35،30،25،15،10و45 گرم در هزار) است و در شوري 5 و 45 گرم در هزار ميزان رشد بسيار پائين مي‌باشد،نتايج اين تحقيق با يافته هاي Bartlett  وهمكاران (1990)مطابقت داشته است.نتايج تحقيق اخير نيز نشان داد كه رشد در شوريهاي 30 تا 45 در هزار كاهش مي‌يابد.
درسال1986 Dall و Smith  نشان دادند كه در ميگوها بخش قابل ملاحظه‌اي از پروتئين جيره بايد صرف متابوليسم شود. ميگوها از پروتئين به عنوان منبع انرژي هم در زمان گرسنگي و هم در زمان تغذيه استفاده مي‌كنند.
 Marangos و همكاران (1989)  رشد بالاي ميگوهايي تغذيه با جيره حاوي كربوهيدرات پائين (1درصد)و پروتئين بالا(40درصد) را ناشي از استفاده از اسيد آمينه‌هاي ايجادشده توسط غذا به عنوان تغيير دهنده‌هاي اسمزي، كه اسيد آمينه‌هاي ماهيچه را كاهش داده و رشد را ارتقا مي‌بخشد مي دانند. در چنين شرايطي كاهش وزن ماهيچه‌اي در ميگو در اثر تغيير شوري ممكن است به واسطه افزايش سطح پروتئين جيره جبران شود. در مطالعات انجام گرفته محتوي پروتئين همولنف مستقل از ميزان شوري بوده و توسط سطح پروتئين جيره كنترل مي‌شده است. سطوح بالاي پروتئين همولنف در ميگوهاي تغذيه شده با جيره‌هاي حاوي 50 درصد پروتئين نيز اندازه‌گيري شد.
درسالLim and Persyn, 1989 گزارش نمودند كه پروتئين‌ اضافي به عنوان يك منبع انرژي توسط ميگو صرف سوخت و ساز مي‌شود و نيتروژن به صورت آمونياك دفع مي‌شود ...

تـوضـیـحــاتِ فـایــل :

- این فایل با فرمت power point ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

  تعداد اسلایدها : 29
دسته:

پاورپوینت بررسي اثر پروتئين جيره غذايي و شوري‌هاي متفاوت آب بر رشد و بازماندگي ميگوي وانامي

خرید آنلاین