پاورپوینت پوزیشن و زایمان

پاورپوینت پوزیشن و زایمان

پاورپوینت پوزیشن و زایمان

دانـلـود پاورپوینت رشته پزشکی بـا عـنـوان، پوزیشن و زایمان 

بخشی از متـنِ ایـن پاورپوینت :

 

Benefits of different positions
Increased comfort
Reduced pain, distraction
Enhanced sense of control.
Change the shape and size of the pelvis
Helps the baby’s head move to the optimal position during first stage labor
Helps the baby with rotation and descent during the second stage
help with the frequency, length, and efficiency of contractions
The effects of gravity can help the baby move down more quickly
Changing positions helps to ensure a continuous oxygen supply to the fetus
Benefits of different positions
Changing position can reduce the length of labor.
Mendez-Bauer and Newton state:
duration of labor from 3 to 10 cm cervical dilation was about 50% shorter in patients who alternated supine and standing, standing and sitting positions.

دسته:

پاورپوینت پوزیشن و زایمان

خرید آنلاین