تحقیق جابجايي رسوبات عمود بر ساحل و پروفيل توسعه يافته

تحقیق جابجايي رسوبات عمود بر ساحل و پروفيل توسعه يافته

تحقیق جابجايي رسوبات عمود بر ساحل و پروفيل توسعه يافته

دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان جابجايي رسوبات عمود بر ساحل و پروفيل توسعه يافته،

بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :

جابجايي رسوبات عمود بر ساحل و پروفيل توسعه يافته
9-2 انتقال رسوبات عمود بر ساحل:
جابجائي رسوب در راستاي عمودي ساحل مهم است چون شكل ساحل وابسته به آن است. پروفيل يك ساحا ماسه اي به طور مداوم در حال تغيير است و ممكن است طي يك طوفان  به طور اساسي تغيير كند. اصولاً نمي توان يك شبيه سازي پرجزئيات از انتقال رسوب امتداد ساحلي بدون داشتن يك مدل انتقال رسوب عمود بر ساحل و توسعه پروفيل عمود بر ساحل بدست آورد. مي توان گفت كه مدل توسعه پروفيل ساحل به يك مرحله نخواهد رسيد (Stage) مگر اينكه مدل انتقالي رسوب در ساحل طولاني و شبيه سازي برروي پروفيلهايي پايه ريزي شوند كه در طول پريود طوفان برداشت شوند.
به طور عمومي فرض مي شود كه موقعيت به صورت كاملي دو بعدي است و بدون هيچ جريان متوسط عمود بر ساحل است. اين موقعيت شرايط آزمايشگاهي را پددي مي آورد كه در يك فلوم موج معمولي با آن مواجهيم در طبيعت فرض جريان عمود بر ساحل ميانگين غيرواقعي است. انحراف كوچك از موقعيت يكنواخت كامل مي تواند به ناپادياري منجر شود و به يك سري از جريانهاي دايره اي و جريانهاي ريپ  خاتمه پيدا كند.
با اين حال موقعيت دوبعدي به خاطر آنكه خوب دسته بندي شده است و به خاطر آنكه تمام مكانيسم ها در موقعيت جريان سه بعدي پيچيده آورده شوند داراي مزيت قابل ملاحظه اي هستند. موقعيت جريان عمود بر ساحل صفر از يك جريان متوسط قوي بسيار پيچيده است و اين به خاطر شركت دادن مكانيسم متفاوت بسيار زياد كه در انتقال رسوبات بدون امكان حذف كردن هيچ يك از آنها است. با يك جريالن قوي تاثير تنش برشي ميانگين براي جريان ميانگين و انتقال رذسوب قابل صرفنظر كردن است.
در ادامه مكانيسم انتقال رسوب عمود بر ساحل بيان مي شود و براي موقعيت هيا داخلي منطقه شكست و خارج منطقه شكست  فرمولاسيون مدل انتقال رسوب در دو قسمت بيان مي شود: (a شرح هيدروديناميك هدف اصلي توزيع سرعت جريان متوسط بعلاوه تغييرات ويسكوزيته چرخشي و تنش برشي بستر (b توزيع انتقال رسوب و نتايج با رسوب
9-2-1 هيدروديناميك خارج از ناحية شكست
بيرون ناحيه شكست  اتلاف انرژي و توربولانس به طور كلي به لايه مرزي موج نزديك بستر محدود مي شود و تلاش اصلي برروي شرايط توضيح داده شده و لايه مرزي تاثير آن روي جريان متوسط و انتقال رسوب متمركز مي شود.
نخست يك موقعيت جريان كه بوسيله تئوري پتانسيل جريان خارج از لايه وزي موج شرح داده شده است مورد بررسي قرار مي گيرد. ملاك اينكه تئوري معتبر بادش اين است كه تنش برشي ميانگين موج در بيرون لايه مرزي صفر باشد.
9-2-1-الف – جريان جويباري
اين پديده حايي مطرح است كه چگونه غيريكنواختي لايه مرزي تحت امواج حقيقي، باعث تغيير در تنش برشي ميانگين بالاي لايه مرزي مي شود. جابجايي لايه مرزي موج يكنواخت باعث سرعت هاي قائم كوچك مي شود كه از صفر در كف تا 700 بيرون لايه مرزي افزايش مي يابد. تغيرات پرجزئيات اين سرعت مي تواند از توزيع سرعت در زمان و مكان لايه مرزي تعيين يشود. پديده جويباري يك جهش تنش در برش ميانگين   بالاي لايه مرزي موج ايجاد مي كند ...

 بــانک تــحــقــیــقـات رشتــه جغرافــــیـــا

تـوضـیـحــاتِ فـایــل :

- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

- تعداد صفحات : 60
- قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی

- جهت دانـلـود این تحقیق به انتهای صفحه مراجعه کنید.  

کلمات کلیدی : ,جابجايي رسوبات , تحقیق در مورد جابجايي رسوبات , دانلود تحقیق جابجايي رسوبات , دانلود رایگان تحقیق جابجايي رسوبات , پروژه جابجايي رسوبات , مقاله جابجايي رسوبات , مقاله در مورد جابجايي رسوبات , پروژه در مورد جابجايي رسوبات , پایان نامه جابجايي رسوبات , تحقیق آماده در مورد جابجايي رسوبات , رایگان , word , ورد, پاورپوینت , pdf, جغرافیا , تحقیق آماده جغرافیا در مورد جابجايي رسوبات , تحقیق دانش آموزی جابجايي رسوبات , تحقیق کلاسی آماده جابجايي رسوبات , تحقیق درباره جابجايي رسوبات , تحقیق در رابطه با جابجايي رسوبات , تحقیق راجب جابجايي رسوبات , پروژه درباره جابجايي رسوبات , مقاله در مورد جابجايي رسوبات , مقاله درباره جابجايي رسوبات 

 


دسته:

تحقیق جابجايي رسوبات عمود بر ساحل و پروفيل توسعه يافته

خرید آنلاین